Większość właścicieli/dyrektorów szkół językowych zdaje sobie sprawę z tego, że najlepszą formą reklamy jest poczta pantoflowa, czyli jeden zadowolony kursant przekazuje dalej informacje o swoim zadowoleniu i tworzy kolejnych zadowolonych kursantów. Metoda ta jest prosta, powszechnie znana i niesamowicie skuteczna, ale często pomija się tutaj jeden znaczący aspekt. Nie zadajemy sobie pytania czy ten naturalny mechanizm rekomendacji nie mógłby działać jeszcze lepiej. Co powoduje, że ludzie polecają innym produkty czy usługi, które wcześniej sami kupili lub tylko słyszeli? Badania pokazują, że istnieją trzy główne czynniki, które tworzą ten mechanizm:

  • czynnik społeczny (np. naturalna potrzeba wyróżnienia się i informowania o tym)
  • czynnik emocjonalny (np. naturalna potrzeba dzielenia się swoimi emocjami i przeżyciami)
  • czynnik informacyjny (np. naturalna potrzeba dzielenia się posiadanymi informacjami i pomaganie innym)

W jaki sposób sprawdzić, co faktycznie działa w naszym wypadku? Zamiast polegać na intuicji i subiektywnym odczuciom powinniśmy regularnie prowadzić badania satysfakcji klientów, czyli w naszym wypadku kursantów. Wyniki zazwyczaj będą bardzo dużym zaskoczeniem i kopalnią ciekawych wniosków. Praktycznym rezultatem takiego badania jest możliwość przygotowania oferty, która najpełniej zaspokaja potrzeby naszych klientów oraz umożliwia przeniesienie ciężaru naszych działań na najbardziej efektywne metody w przypadku naszej konkretnej szkoły. Wykrywamy w ten sposób najmniej skuteczne formy promocji lub nauczania, z których zazwyczaj możemy zrezygnować i po prostu zaoszczędzić pieniądze. Skupiając się na naszych silnych stronach, poprzez ciągłe „szlifowanie” i „polerowanie”, osiągnąć poziom niespotykany u konkurencji. Ostatecznym efektem jest większe zadowolenie klienta, a nawet wzbudzenie w nim pozytywnych emocji i uczuć, co bezpośrednio przekłada się na skuteczność poczty pantoflowej.  Przeprowadzenie badania satysfakcji  pozwoli nam znaleźć odpowiedzi na takie pytania jak:

  • Skąd kursanci dowiadują się o naszej szkole?
  • Czym kierowali się podczas wyboru naszej szkoły?
  • W jakim stopniu szkoła odpowiada wyobrażeniu kursanta o idealnej szkole językowej?
  • Jakie są mocne i słabe strony oferty? Z czego kursant jest zadowolony, a z czego nie?
  • Jak kursanci postrzegają naszą szkołę na tle konkurencji? Jaki wg nich jest nasz wyróżnik?

Badania satysfakcji możemy realizować metodami ilościowymi (ankiety lub krótkie wywiady) lub jakościowymi (wywiady grupowe skupione na konkretnym wycinku naszej działalności lub dłuższe wywiady indywidualne). W naszych badaniach nie zapominajmy również o rewelacyjnej i bardzo praktycznej metodzie Mystery Shopping.

Ze względu na moc rekomendacji powinniśmy również rozważyć czy naszej działalności nie warto oprzeć tylko o działania lokalne. Może to być np. teren miasta, ale też w przypadku większych miasta dzielnica czy osiedle. Wiele szkół funkcjonuje w ten sposób stając się przyjacielem lokalnej społeczności np. poprzez organizowanie dni otwartych czy uczestniczenie w różnych świętach danego obszaru. Co ważne, nie są one zamknięte na obce osoby. Kursanci mają możliwość zaproszenia rodziny czy znajomych. Łączymy tutaj siłę lokalnego przywiązania i rekomendacji, ale także budujemy świadomość marki. Początkowo można odnieść wrażenie, że ograniczenie obszaru działalności może oznaczać spadek liczby potencjalnych kursantów czy zmniejszenie przychodów. Okazuje się jednak, że dzięki takiemu działaniu i specjalizacji znacząco poprawia się rentowność, a rozwój jest stabilniejszy.

Spis treści:

Część 1: Czym przyciągnąć słuchaczy szkoły językowej? – Wychodzenie poza schemat

Częśc 2: Czym przyciągnąć słuchaczy szkoły językowej? – Poczta pantoflowa

Część 3: Czym przyciągnąć słuchaczy szkoły językowej? – Wydarzenia promocyjne

Część 4: Czym przyciągnąć słuchaczy szkoły językowej? – Public relations w szkole językowej

Część 5: Czym przyciągnąć słuchaczy szkoły językowej? – Reklama

Część 6: Czym przyciągnąć słuchaczy szkoły językowej? – Segmentacja

Część 7: Czym przyciągnąć słuchaczy szkoły językowej? – Nauczanie

Część 8: Czym przyciągnąć słuchaczy szkoły językowej? – Nowe technologie

Treści powiązane:

6 sposobów na zdobycie przewagi na trudnym rynku szkół językowych