Sprofiluj swoją ofertę

Zamiast walczyć z konkurencją, spróbuj ją… ominąć. Sposobem na to może być segmentacja, czyli wyszukiwanie mniejszych grup klientów i docieranie do nich z ciekawą ofertą.

Klienci szkoły językowej nie są jednolitą grupą. Mają odmienne potrzeby i powody, dla których uczą się języka obcego. Różnią się też między sobą pod względem cech demograficznych. Warto o tym pamiętać opracowując swoją ofertę i odpowiednio ją sprofilować. Dzięki temu będziemy mogli bardziej precyzyjnie planować promocję kursów, co przełoży się na większą skuteczność kampanii marketingowych i reklamowych.

Na jakie segmenty możemy podzielić swoich potencjalnych klientów? Z pewnością zależy to od uwarunkowań na lokalnym rynku, na którym działamy. Oto kilka sugestii rozwiązań, które sprawdzają się najczęściej.

Grupy wiekowe oprócz oferty adresowanej do dorosłych, warto pomyśleć nad przygotowaniem kursów dla dzieci, młodzieży i seniorów. Wszystkie te grupy wymagają specjalnego podejścia, dlatego prowadząc dla nich kurs trzeba skorzystać z metod dostosowanych do ich potrzeb i możliwości.

Kursy specjalistyczne – takie kursy możemy stworzyć z myślą np. o lekarzach, prawnikach czy biznesmenach. Na ogół będą one droższe od kursów ogólnych, gdyż wymagają dobrej znajomości danego zagadnienia przez lektora. W ich programie powinny się znaleźć nawiązania do danej specjalizacji, np. artykuły z prasy branżowej czy odgrywanie typowych w danym zawodzie sytuacji.

Kursy przygotowawcze – kolejnym segmentem odbiorców naszej oferty mogą być osoby, które przygotowują się do jakiegoś egzaminu, np. do matury lub międzynarodowego certyfikatu. W ramach zajęć kładziemy nacisk nie tylko na przyswojenie języka, ale także na naukę zdawania określonego sprawdzianu. Zwłaszcza w przypadku chęci uzyskania certyfikatu, ważne jest przybliżenie kursantom na co szczególnie zwracają uwagę egzaminatorzy i ćwiczenie tych elementów.

Kursy dla osób wyjeżdżających do pracy – częstą motywacją do nauki języków obcych jest chęć wyjazdu do pracy za granicę. Teraz, kiedy rynki pracy w krajach starej UE częściowo się nasyciły, a ich gospodarki przeżywają trudności, dużym atutem w szukaniu pracy za granicą jest znajomość języka kraju, do którego się wyjeżdża. Warto więc pomyśleć o zorganizowaniu kursów dla osób, które planują taki wyjazd. W czasie zajęć mogłyby one poznać słownictwo potrzebne w czasie pracy za granicą, podstawowe prawa pracownika i przepisy bhp, a także kulturę pracy kraju, do którego się wybierają.

Kursy intensywne – największy popyt na takie kursy przypada najczęściej od maja do września. Często uczęszczają na nie osoby, które mają konkretne plany odnośnie wyjazdu (np. obiecaną pracę za granią, stypendium naukowe lub wyprawę turystyczną) oraz studenci. Powoduje to, że w takich grupach jest na ogół niski odsetek kontynuacji. Warto jednak zagospodarować tę niszę, gdyż zapewnia ona szkole dochód w okresie, kiedy kursy w trybie semestralnym na ogół nie są prowadzone.

Kursy firmowe – inne przedsiębiorstwa to bardzo atrakcyjny, ale i niełatwy do zdobycia klient. Pracodawcy, którzy są gotowi inwestować w rozwój znajomości języka u swoich pracowników, na ogół bardzo starannie analizują oferty obecnych na rynku szkół i uważnie dobierają wykonawców. Dlatego proponując swoje usługi w obszarze B2B, warto wyeksponować swój profesjonalizm.

Segmentacja oferty jest odpowiedzią na starą prawdę – nie da się zadowolić wszystkich. Profilując swoje usługi mamy szansę znaleźć własną niszę na rynku i zbudować swoją pozycję niezależnie od konkurencji.

Spis treści:

Część 1: Czym przyciągnąć słuchaczy szkoły językowej? – Wychodzenie poza schemat

Częśc 2: Czym przyciągnąć słuchaczy szkoły językowej? – Poczta pantoflowa

Część 3: Czym przyciągnąć słuchaczy szkoły językowej? – Wydarzenia promocyjne

Część 4: Czym przyciągnąć słuchaczy szkoły językowej? – Public relations w szkole językowej

Część 5: Czym przyciągnąć słuchaczy szkoły językowej? – Reklama

Część 6: Czym przyciągnąć słuchaczy szkoły językowej? – Segmentacja

Część 7: Czym przyciągnąć słuchaczy szkoły językowej? – Nauczanie

Część 8: Czym przyciągnąć słuchaczy szkoły językowej? – Nowe technologie

Treści powiązane:

6 sposobów na zdobycie przewagi na trudnym rynku szkół językowych