W dniu dzisiejszym w systemie nastąpiła duża zmiana związana ze sposobem dodawania lekcji oraz zarządzania statusami zajęć z poziomu kalendarza. W poprzedniej wersji zajęcia z poziomu kalendarza można było dodawać w trzech trybach: Na bieżący tydzień, Do końca kursu oraz Na cały kurs. Jednak w związku z rozbudowaniem widoku Listy zajęć oraz Generatora zajęć zdecydowaliśmy o uproszczeniu widoku Kalendarza, który od tej pory będzie służył tylko i wyłącznie do wprowadzania zmian związanych z pojedynczymi lekcjami. Wszystkie zmiany obejmujące całe zajęcia lub grupę lekcji będzie można wykonać z poziomu Listy lub Generatora zajęć.

Poprzedni widok kalendarza z panelem do zarządzania

Poprzedni widok kalendarza z panelem do zarządzania

Dodatkowo z widoku Kalendarza zniknęły przyciski do przełączania się w tryb układania / zarządzania planem. W tym momencie obie operacje można wykonać na jednym widoku. Kolejnym krokiem będzie możliwość zmiany statusów zajęć na Liście zajęć oraz wprowadzenie widoku miesięcznego w głównej zakładce Kalendarz, która będzie pełniła rolę podglądu szczegółów zajęć.

Nowy widok kalendarza

Nowy widok kalendarza