Od ostatniej aktualizacji zdążyło zrobić się ciepło, odbyło się kilka konferencji, a kursanci dużo nauczyli się w Waszych szkołach. Przez ten czas także, nasz dział techniczny analizował sugestie klientów i dokonał wielu pozytywnych zmian, o których przeczytacie w poniższym artykule.

 

 • Zmiana nazwy kolumny w raporcie „Kursanci – plan płatności w grupach”


LangLion umożliwia generowanie raportu kursantów zalegających z płatnościami, który nazywa się „Kursanci – plan płatności w grupach”. Dotychczasowa kolumna „Termin płatności” została zastąpiona bardziej przejrzystą nazwą „Płatność do”.

Zobacz przewodnik: Jak wygenerować raport dłużników i powiadomić ich o zaległych płatnościach?

 

 

 • Wyświetlanie liczby powiadomień i nowych wiadomości w komunikacji


Za pośrednictwem Platformy LangLion możesz łatwo komunikować się z kursantami, ich rodzicami, lektorami i pozostałymi użytkownikami systemu. Oprócz wiadomości wysyłanych na platformie, na e-mail kursanta lub SMS, masz możliwość wysyłania powiadomień o zmianach w systemie.

Wyróżniliśmy Historię powiadomień, dzięki której sprawdzisz listę powiadomień przekazanych do wysyłki lub wysłanych. Od teraz występuje ona jako oddzielna podzakładka w Komunikacji.

Ponadto pojawił się licznik powiadomień, który aktualizuje się na bieżąco.

Co istotne ustawienia powiadomień zostały przeniesione z ustawień ogólnych do ustawień Komunikacji.

Zobacz przewodnik: Jak wybrać powiadomienia, które mają być wysyłane?

 

 

 • Możliwość edycji pola „Język” w formularzu rejestracji


Może zdarzyć się tak, że kursanci zapisujący się do szkoły nie mają jeszcze wybranego języka, którego chcą się uczyć lub zdecydują się na jego zmianę.  Od dzisiejszej aktualizacji  w formularzu rejestracji można oznaczyć pole „Język” jako wymagane albo w ogóle go nie wyświetlać poprzez odznaczenie „pole widoczne”.

Co więcej, możesz edytować wybrany przez kursanta język, wchodząc w Sekretariacie w ogólne informacje o kursancie.

Zobacz przewodnik: W jaki sposób zbudować formularz rejestracji on-line?

 

 

 • Długoterminowy kalendarz świąt


Na platformie pojawił się zaktualizowany kalendarz świąt do końca wakacji 2018 roku. Można śmiało planować urlopy 😉 Kalendarz z uwzględnieniem dni wolnych wyświetla się na stronie głównej, zaraz po zalogowaniu się na Platformę LangLion.

 

 

 • Dodanie adnotacji o zwolnieniu z opodatkowania VAT do szablonu faktur zwykłych


Dobra zmiana dla szkół, które korzystają ze zwolnienia z podatku usługi nauczania języków obcych. Od teraz, przy wystawianiu nowej faktury można z łatwością dodać do faktury adnotację:

zwolnienie na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 28 ustawy z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług

Co więcej od teraz można także korzystać z osobnych numeracji dla faktur z VAT i tych z adnotacją o zwolnieniu z VAT.

Zobacz przewodnik: W jaki sposób wystawić fakturę i wysłać przy pomocy wiadomości e-mail

 

 

 • Automatyczne przenoszenie danych profilowych lektora i kursanta


Każdy użytkownik Platformy LangLion  posiada indywidualne dane. Imię i nazwisko jest wymagane, natomiast pozostałe takie jak adres e-mail, telefon czy adres są opcjonalne. Od dzisiaj dane profilowe lektora oraz kursanta (e-mail, telefon) będą automatycznie przenosiły się do Panelu lektora i Panelu Kursanta. Dzięki temu nie będą już musieli samodzielnie ich uzupełniać.

Co ważne, dane te mogą być odmienne niż w Sekretariacie. Lektorzy i kursanci mogą je dowolnie zmieniać w Edycji profilu po zalogowaniu się na swoje konto.

Zobacz przewodnik po Panelu Lektora i Panelu Kursanta

 

 

 • Dodanie w zakładce Płatności u kursanta i rodzica informacji o materiałach czy dodatkowych usługach


Aby ułatwić kontrolę nad płatnościami dla kursantów bądź ich rodziców, w podsumowaniu płatności na liście transakcji, wyświetlają się także dodatkowe materiały i usługi np. podręcznik.

Zobacz przewodnik: Jak dodać towary i usługi?

 

 

 

 • Dodanie dodatkowych zmiennych do szablonu dokumentów „Inne”


W momencie tworzenia szablonu dokumentu nie będącego standardową umową czy certyfikatem, możemy wybrać dodatkowe zmienne:

 • imię rodzica
 • nazwisko rodzica
 • numer umowy
 • data wystawienia

Są one przydatne na przykład w trakcie tworzenia wypowiedzenia umowy dla kursanta.

Zobacz przewodnik: Jak stworzyć szablon i przypisać dokument do kursanta?

 

 

 

 • Możliwość dodania CAPTCHA do formularza rejestracji


Jeżeli w Twojej szkole zdarza się, że formularz rejestracji jest wypełniany przez fikcyjne osoby, to możesz dodać do swojego formularza rejestracji na kurs CAPTCHA. Jest to zabezpiecznie przed spamem, które powoduje, że formularz mogą wypełnić wyłącznie osoby, które przepiszą tekst z obrazka.

Zobacz jak dołączyć zabezpieczenie do formularza rejestracji:

 

Dziękujemy za wszelkie sugestie, które do nas zgłaszacie. Cały czas pracujemy nad nowymi pomysłami i zmieniamy system według  potrzeb naszych klientów. Dlatego dajcie znać, czy zmiany są dla Was pożyteczne 🙂