Może Twoi kursanci nie do końca mają motywację do nauki. Rodzice każą im uczyć się języka, a oni myślą „Po co mi to?”. Współczesny wymóg bilingwalności to szansa na rozwój Twojego biznesu, a dla Twoich uczniów nawet na 20% wyższe zarobki. Jak więc przekonać kursantów do nauki? Mamy konkretne, naukowe argumenty…

Badania naukowe


Marian Viorica i Anthony Shook w swoich badaniach zajmowali się wpływem bilingwalności i odpowiednio multilingwalności na funkcje poznawcze, które umożliwiają nam myślenie i poznawanie otaczającego świata. Doszli do wniosku, że bilingwalny mózg ma lepszą zdolność utrzymania koncentracji, jak też zdolność “przełączania” się między różnymi zadaniami.

Dzieci, które wyrastały w bilingwalnym środowisku, miały lepsze wyniki w szkole. Natomiast seniorzy, którzy znali przynajmniej jeden język obcy, mieli cztery razy niższe prawdopodobieństwo pojawienia się zaburzeń poznawczych. Ellen Bialystok i jej zespół przebadali 184 pacjentów ze zdiagnozowaną demencją i zauważyli, że przy pacjentach, którzy znali przynajmniej jeden język obcy (51% z całej próby) choroba ujawniła się o cztery lata później niż u pacjentów, którzy nie znali języków obcych.

 

Badanie Eurobarometr


Według badania Eurobarometr z roku 2012, aż 98% ankietowanych uważa, że znajomość języka obcego przez ich dzieci będzie korzystne dla ich przyszłości, a aż 88% Europejczyków wierzy, że znajomość więcej niż jednego języka jest dla nich bardzo korzystna.

Według statystyk znalezionych przez tłumaczangielskopolski.pl, na czele najczęściej używanych języków obcych w Europie już kilka lat utrzymuje się język angielski z udziałem około 40%. Za nim jest francuski, niemiecki i hiszpański.

Pobierz infografikę w wersji PDF i wykorzystaj na zajęciach.

Wpływ bilingwalności na różne aspekty naszego życia jest oczywisty i naukowo potwierdzony. Jak powiedział jeden z najbardziej wpływowych filozofów XX wieku, Ludwig Wittgeinstein:

Granice mojego języka są granicami mojego świata.”