Bardzo istotną cechą systemu LangLion jest automatyczne generowanie zajęć. Funkcja ta pozwala w bardzo prosty sposób kontrolować liczbę zajęć grupy przy częstych zmianach planu czy zdarzeniach losowych.

Poniżej znajdą Państwo krótką instrukcję korzystania z generatora:

Pierwszą rzeczą jaką należy wykonać przed przystąpieniem do dodawania zajęć jest edycja grupy i ustalenie opcji związanych z generowaniem zajęć:

1. Określamy sposób Wyliczania zajęć – mamy wybór pomiędzy wyliczaniem Według godzin i Według daty zakończenia:

 • Wyliczanie według godzin: Wprowadzamy datę rozpoczęcia oraz liczbę godzin, jaką grupa ma do zrealizowania np. 60 h. System podczas generowania zajęć wygeneruje ich dokładnie 60 i wyznaczy datę zakończenia zajęć;
 • Wyliczanie według daty zakończenia: Wprowadzamy datę rozpoczęcia i datę zakończenia a system w tym zakresie dat wygeneruje maksymalną liczbę zajęć i poda nam ich liczbę;

2. Następnie zajęcia możemy dodać z poziomu Generatora zajęć lub na Liście zajęć: 

 • Po wypełnieniu krótkiego formularza dodajemy zajęcia np. Język angielski z lektorem polskim, 45 minut w poniedziałki o 17:30;
 • Po dodaniu zajęć na liście wygenerują się one automatycznie, natomiast jeśli korzystamy z generatora musimy wybrać przycisk Generuj zajęcia;

  Prawidłowo skonfigurowany generator zajęć

  Prawidłowo skonfigurowany generator zajęć

3. Możemy także dodać pojedynczą lekcję do zdefiniowanych wcześniej zajęć:

 • Operację taką wykonujemy bezpośrednio na Kalendarzu lub z poziomu Listy zajęć;
 • Konieczne jest w tym momencie wcześniejsze dodanie zajęć, ponieważ musimy wybrać konkretne zajęcia, do których zostanie „podpięta” nasza lekcja;
  Widok listy zajęć

  Widok listy zajęć

   

4. Automatyczny generator zajęć uwzględnia lekcje usunięte – jeśli usuniemy lekcję np. 10 stycznia to przy generowaniu system nie wygeneruje już zajęć w tym dniu. W związku z tym, jeśli operację usunięcia wykonamy przez przypadek konieczne będzie dodanie lekcji ręcznie.

Należy zwrócić uwagę, iż podstawowa konfiguracja zajęć może zostać dodana w bardzo szybki sposób na Liście zajęć i jest to podstawowy sposób pracy z systemem LangLion. W przypadku niestandardowych konfiguracji możemy skorzystać z Generatora zajęć. Natomiast z dodawania pojedynczych lekcji korzystamy tylko w sytuacjach nietypowych.

Widok zajęć na kalendarzu

Widok zajęć na kalendarzu