Kurs indywidualny – na co warto zwrócić uwagę przy jego przygotowaniu

Dotychczas w Strefie Managera publikowane były artykuły odnoszące się raczej do kwestii zajęć grupowych. Dziś chcielibyśmy przyjrzeć się bliżej kursom indywidualnym, a przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, jak je przygotować, by były warte swojej ceny?

Kursanci

Chętnych na kursy indywidualne nigdy nie zabraknie. Niektórzy nie lubią pracy w grupach, inni się wstydzą, jeszcze inni mają takie potrzeby językowe lub czasowe, którym kurs grupowy by nie sprostał. Zdarzają się też przypadki, kiedy wybór takiej formy nauczania kierowany jest chęcią poczucia luksusu. Twoim celem powinno być stworzenie oferty, która odpowiadałaby każdej z wymienionych grup.

Ceny

Zacznijmy więc od cen. Godzina zegarowa zajęć indywidualnych waha się w przedziale 70-120 zł, w zależności od prestiżu szkoły, doboru nauczyciela (profesor, native), dojazdu do ucznia czy materiałów. Jeśli ustalisz stawkę powyżej tych widełek, możesz nie być konkurencyjny. Jeśli z kolei zaproponujesz niższe wynagrodzenie, możesz zostać uznany za mało wiarygodnego, zatrudniającego początkujących „korepetytorów”.

Optymalnie więc wyceń swoje usługi, biorąc pod uwagę odpowiednie wynagrodzenie dla nauczyciela, dojazd do ucznia oraz przygotowywanie indywidualnych materiałów dydaktycznych.

Komfort

Kolejną sprawą jest poczucie komfortu. Bez względu na to, czy uczeń wybrał kurs indywidualny z pobudek metodycznych czy bardziej „luksusowego” jego charakteru, należy zwrócić szczególną uwagę na potrzeby językowe, dbać o dokładne zrozumienia zagadnienia, dostosować natężenie pracy, częstotliwość powtórzeń, ilość materiału, czasem nawet jego tematykę do indywidualnych cech i możliwości ucznia. A wszystko to w przyjacielskiej atmosferze, w której lektor ma nieść „pomoc językową”, być partnerem komunikacyjnym ucznia, a nie prezentować stanowisko ex cathedra.

Cel nauki

W celu właściwego zadbania o komfort i zadowolenie z lekcji, bardzo ważne jest wyznaczenie celu nauki. W przypadku zajęć indywidualnych te cele mogą być dwojakie: prywatne (zagraniczny partner, planowany wyjazd turystyczny, hobby, literatura, itp.) lub zawodowe (przygotowanie do rozmowy w sprawie pracy, prezentacje handlowe, rozmowy sprzedażowo-negocjacyjne, itp.).

Warto poświęcić pierwsze, darmowe spotkanie na szczegółowe omówienie potrzeb, związanych z sytuacją motywującą ucznia do podjęcia nauki. Im więcej szczegółów poznamy, tym lepiej przygotujemy program całego kursu.

Warto jednak nie przynosić podręcznika, a zaopatrzyć się w pocztówki, zdjęcia, ilustracje i zachęcić do dyskusji na ich temat. Dzięki temu nauczyciel oceni zdolności językowe ucznia, zasób słownictwa i ogólny poziom. Jeśli z kolei uczeń rozpoczynałby naukę od zera, można przeprowadzić lekcję prezentacyjną także za pomocą innych niż podręcznik materiałów dydaktycznych, uczeń wyniesie wówczas kilka zdań, które będzie umiał powiedzieć na swój temat.

Plan kursu

Po zebraniu wszystkich informacji można przystąpić do opracowania planu kursu wraz z harmonogramem zajęć. Należy określić metody nauczania, materiał językowy do opanowania, rodzaje ćwiczeń, przedziały lekcji oraz jej fazy. Koniecznym jest też ustalenie z uczniem, czy będzie w stanie wykonywać prace domowe. Jeśli nie, należy
wygospodarować czas na każdorazowe powtórzenia.

Plan musi jednak zakładać pewne odstępstwa od niego, w zależności od indywidualnych potrzeb ucznia, pojawiających się czasem z lekcji na lekcję. Niemniej, uczeń doceni, że specjalnie dla niego powstał harmonogram zajęć i zestawy ćwiczeń. Wzbudzi to jego zaufanie do Twojej szkoły i wzmocni poczucie, że trafił w dobre ręce.

Kurs indywidualny ma bowiem także zrealizować dane cele dydaktyczne, które określane są wspólnie z uczniem. Ale to szkoła i nauczyciel mają wiedzę i narzędzia do tego, jak je osiągnąć. Budowanie poczucia profesjonalizmu Twojej szkoły oraz wywiązywanie się ze składanych obietnic, będzie zawsze punktowało na Twoją korzyść.