Tak jak rozkwitają pąki kwiatów, tak LangLion zmienia się pozytywnie na wiosnę. Wprowadziliśmy nowości, które odpowiadają na Wasze sugestie, dlatego mamy tym większą nadzieję, że będziecie mile zaskoczeni. Zachęcamy do zapoznania się z aktualizacją.

Podpięcie faktur do transakcji w Panelu Kursanta

W E-dzienniku, kursant może podejrzeć swoje płatności za kurs w zakładce Płatności. Pojawia się tam nie tylko rozliczenie, ale także transakcje i podpięte dokumenty. Nowością jest możliwość pobrania faktury (jeśli została wystawiona) i umowy w formie dokumentu PDF.

Zobacz przewodnik: Zakładka Płatności w E-dzienniku

Opcja drukowania szczegółów rozliczenia firmy bez konieczności wystawiania faktury

Przed aktualizacją, istniała możliwość wydruku szczegółów zajęć wyłącznie jako załącznika do faktury VAT, po jej wcześniejszym wystawieniu. Od teraz możesz wydrukować sam załącznik, czyli szczegóły zajęć. W tym celu stworzyliśmy specjalną ikonkę Drukarki.

Co oznaczają pozostałe ikony?

 • Lupa – to podgląd na szczegóły rozliczenia
 • Ołówek – to edycja rozliczenia (w zakresie dat, kwoty i opisu)
 • Strzałki – aktualizacja rozliczenia w przypadku zmian na liście zajęć – co ważne, jeśli takie zmiany nastąpiły to ikona podświetli się na niebiesko i pojawi się obok komunikat, że rozliczenie powinno zostać zaktualizowane
 • Plus – pozwala na dodanie transakcji (jeśli np. nie została dodana podczas tworzenia rozliczenia)
 • Kosz – usuwa rozliczenie

Zobacz przewodniki:
Jak rozliczyć firmę?
Jak wystawić fakturę firmie?

 

Masowy wydruk opinii opisowych kursanów

Od obecnej aktualizacji, istnieje możliwość wydruku opinii opisowych wyfiltrowanych kursantów. Administrator może np. wydrukować opinie wszystkich słuchaczy z wybranej grupy. Wydruku wielu opinii opisowych na raz, dokonasz z poziomu Sekretariatu.

Ze względu na to, że wygenerowany dokument jest przygotowany do wydruku dwustronnego, może zawierać puste strony.

Pamiętaj, że opinię opisową możesz wydrukować także z poziomu E-dziennika.

Zobacz przewodnik: Jak wydrukować opinię z poziomu E-dziennika?


Wysyłka wiadomości do nowych kursantów

Nowi kursanci to osoby, które dopiero zapisały się na kurs w Twojej szkole bądź wypełniły test poziomujący. Dopiero, gdy dodasz ich jako kursantów, czyli przypiszesz do grupy, będziesz mógł nimi zarządzać, rozliczać ich i dodawać wpłaty.

Od wiosennej aktualizacji nastąpiła miła zmiana, ponieważ masz teraz możliwość wysłania wiadomości do nowych kursantów, zanim dodasz im pełnoprawne konto na Platformie LangLion. Dzięki temu, łatwo wyślesz im e-mail czy SMS z powitaniem, poinformujesz, kiedy rozpoczyna się kurs lub do jakiej grupy dołączą.

Oczywiście nowy kursant powinien podać swój e-mail oraz numer telefonu, byś mógł się z nim skontaktować. Pamiętaj, żeby uzyskać zgody na przesyłanie informacji za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Zobacz, jak wysłać wiadomość mailową lub SMS do nowych słuchaczy.

Zobacz przewodniki:
Jak dodać kursanta?
Jak utworzyć i wysłać mailing?

Nowa opcja przenoszenia kursanta do innej grupy

Zdarza się tak, że potrzebujesz przepisać kursanta do innej grupy. Do tej pory należało wypisać słuchacza z jednej grupy i zapisać do drugiej, dodając jednocześnie daty wypisania i zapisania.

Ułatwiliśmy tę procedurę w obecnej aktualizacji. Od teraz, po kliknięciu Przenieś do innej grupy w zakładce Kursanci – Grupy, system automatycznie przenosi słuchacza wraz z jego historią oraz danymi finansowymi (raty, transakcje, rabaty). Równocześnie ustawia się data wypisania w starej i zapisania w nowej grupie (jest to data przepisania).

Zobacz przewodniki:
Jaka jest różnica między usunięciem kursanta a wypisaniem go z grupy?
Jak przypisać kursanta do grupy?

 

Automatyczna aktualizacja statusu faktury

W momencie, gdy dodajesz transakcję, a następnie potwierdzasz płatność, jej status oznacza się jako opłacona. Następnie, jeśli wystawisz do tej transakcji fakturę, to automatycznie zapisze się ona jako zapłacona, a data płatności będzie taka sama jak przy potwierdzonej transakcji.

Pamiętaj, że jeśli w ramach jednej faktury jest kilka transakcji, to wszystkie z nich muszą być opłacone (potwierdzona płatność), żeby status systemowy faktury oznaczał się jako Zapłacono.

Zobacz przewodniki:
Wszystko o transakcjach
W jaki sposób wystawić fakturę i wysłać przy pomocy wiadomości e-mail

 

Zmiany w wysyłaniu powiadomień i mailingów

 • Wysyłanie powiadomień i mailingów po uprzedniej zgodzie

W związku ze zbliżającymi się zmianami związanymi z ochroną danych osobowych, wprowadziliśmy ograniczenia dotyczące wysyłki powiadomień i mailingów. Zgodnie z przepisami, każda osoba musi dobrowolnie i jednoznacznie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych. Dlatego od obecnej aktualizacji, e-maile oraz powiadomienia dotrą do osób, które mają zaznaczoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z umową.

Gdzie zaznaczyć zgody?

Kursant, rodzic i lektor może w każdej chwili zaznaczyć zgodę handlową i marketingową na swoim koncie w E-dzienniku w Edycji profilu. Natomiast zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby umowy może być oznaczana lub odznaczana z poziomu Sekretariatu.

Dodatkowo, jeśli posiadasz moduł Rejestracji, możesz łatwo dodać trzy pola dotyczące danych osobowych do formularza kursanta/rodzica/lektora.

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby umowy
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach handlowych
 • Dodanie typu mailingu

Przy wysyłaniu mailingu dodaliśmy cztery typy do wyboru:

 1. Związany z umową
 2. Informacja handlowa
 3. Informacja marketingowa
 4. Inne

Jest to związane ze zgodami do przetwarzania danych osobowych, jakie wyrazili użytkownicy. Domyślnie jest oznaczony typ handlowy, dlatego jeśli chcesz wysłać inny rodzaj mailingu, wybierz odpowiedni z listy.

 • Przesyłanie powiadomień zarówno do kursanta, jak i rodzica

Powiadomienia to informacje,które wysyłane są do użytkowników po wystąpieniu określonego zdarzenia w Platformie LangLion. Mogą mieć postać wiadomości systemowej, wiadomości e-mail lub wiadomości SMS.

Od dzisiejszej aktualizacji, powiadomienia zostaną wysłane zarówno do kursanta, jak i rodzica, pod warunkiem, że w edycji profilu zostaną wypełnione ich adresy e-mail.

Pamiętaj o pewnych wyjątkach, jeśli wysyłasz powiadomienia do dłużników lub fakturę, masz możliwość wyboru, do kogo chcesz skierować e-mail – do kursanta lub rodzica.

 • Automatyczna zmiana adresu e-mail

Każdy użytkownik E-dziennika  – kursant, rodzic lub lektor – ma możliwość edytowania swoich danych w każdej chwili. Wprowadziliśmy zmianę, która powoduje aktualizowanie danych w profilu użytkownika z poziomu Sekretariatu. Na przykład, jeśli lektor zmieni swój numer telefonu lub adres e-mail w E-dzienniku, to automatycznie sekretariat będzie widział nowe dane w profilu użytkownika.

 • Zgody w raporcie „Kursanci – dodatkowe informacje”

W raporcie do tej pory można było znaleźć sumę przypisanych rat do kursanta, zestawienie kursantów zarchiwizowanych oraz status kursantów w grupie (Nowa, W trakcie, Kontynuacja, Rezygnacja).

Co istotne, w raporcie pojawiły się nowe kolumny dotyczące wyrażonych zgód na otrzymywanie informacji związanych z umową, marketingowych oraz handlowych.

Zobacz poradniki:
Jak ustawić powiadomienia?
Jak utworzyć i wysłać mailing?
Dlaczego nie wysyłają się powiadomienia?

Mamy nadzieję, że nowości, które stale wprowadzamy, są dla Was przydatne.

Macie jakieś pytania do obecnych zmian?