Od 1 stycznia 2014 firmy, które nie są płatnikami VAT-u będą wystawiały również faktury (koniec wystawiania rachunków). Wchodzi bowiem w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3.12.2013 r. w sprawie wystawiania faktur.

Każdorazowo faktura musi zawierać:

  • datę i numer wystawienia,
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, a także miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
  • cenę jednostkową towaru lub usługi i kwotę należności ogółem.

Jeśli zwolnienie z VAT obowiązuje na podstawie rodzaju sprzedaży (np. nauczania języków obcych) faktura musi zawierać również podstawę zwolnienia z VAT (np. odniesienie do konkretnego artykułu ustawy o VAT). W przypadku zwolnienia na podstawie limitu sprzedaży (do 150 tys. zł rocznie), taki zapis nie obowiązuje.

W przypadku szkół językowych w większości będzie to pkt 28, a więc podstawa zwolnienia z VAT powinna brzmieć następująco: „zwolnienie na podstawie art. 43 ust.1 pkt 28 ustawy z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług”.

1

Wszystkie te zmiany znajdą oczywiście odzwierciedlenie w Platformie LangLion. Wystawienie rachunków w systemie zastąpimy fakturą, a wszelkie dodatkowe ustawienia m.in. odniesienie do artykułu ustawy o VAT skonfigurują Państwo w Ustawieniach Finansów. To kolejny powód, żeby dołączyć do grona klientów Platformy LangLion – na bieżąco śledzimy wszystkie zmiany w przepisach i zawsze informujemy Państwa o konieczności dostosowania się do obowiązującego prawa.

To tylko jedna z wielu zmian, jakie spotkają przedsiębiorcy na początku 2014 roku. W związku z tym odsyłamy Państwa do branżowej prasy a także zasięgnięcia informacji w księgowości, które zmiany mogą Państwa bezpośrednio dotyczyć.

Powiązane treści: Szkoła językowa sp. z o.o.